Chúc mừng 4 bạn ứng viên đã trúng tuyển Tokutei Ginou vào tháng 6/2020 - Tokutei Visa
Liên hệ để được trợ giúp

Tokutei-visa.com xin được trân trọng thông báo

4 BẠN ỨNG VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN TOKUTEI GINOU

+ Họ tên ứng viên: TRẦN THỊ HUỆ
+ Mã đơn hàng: MGTV003MH
+ Ngành nghề: Nông nghiệp – Cây trồng

 

+ Họ tên ứng viên: DƯƠNG THỊ QUỲNH
+ Mã đơn hàng: MGTV003MH
+ Ngành nghề: Nông nghiệp – Cây trồng

 

+ Họ tên ứng viên: NGUYỄN MINH TÂN
+ Mã đơn hàng: TJ2MT
+ Ngành nghề: Lái máy công trình – San lấp mặt bằng, làm móng nhà

 

+ Họ tên ứng viên: NGUYỄN THANH TOÀN
+ Mã đơn hàng: TV46MT
+ Ngành nghề: Hàn bán tự động – Hàn TIG

Một lần nữa, chúng tôi xin được chân thành cám ơn 4 bạn ứng viên đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm Tokutei Ginou tại Tokutei-visa.com!

Đồng thời, trong thời gian tới, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, không phụ lòng tin cậy của Người lao động Việt Nam.

Tokutei-visa.com – Kết nối thành công – Không ngừng phục vụ

Việc làm gợi ý