Lịch trình chi tiết của kỳ thi tháng 7/2021 của ngành DỊCH VỤ NHÀ HÀNG và CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Tin mới nhất

Lịch trình chi tiết của kỳ thi tháng 7/2021 của ngành DỊCH VỤ NHÀ HÀNG và CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
✅Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ 1: Từ AM 10:00 ngày 25/5/2021 (thứ ba) ~  PM5:00, ngày 28/5/2021 (thứ sáu)
✅Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 1: Đến trước ngày 3/6/2021 (thứ 5)
✅Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ2: Từ AM 10:00 ngày 8/6/2021 (thứ ba) ~  PM5:00, ngày 11/6/2021 (thứ sáu)

✅Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 2: Đến trước ngày 17/6/2021 (thứ 5)

✅Ngày phát hành phiếu báo danh dự thi: Cuối tháng 6
✅Ngày thi: ngày 5/7/2021 ~ ngày 20/7/2021
✅Ngày công bố kết quả: Đầu tháng 8
✅Lịch trình chi tiết về ngày giờ thi, địa điểm thì các bạn hãy xem file đính kèm bên dưới nhé!
Nguồn: https://otaff1.jp/gaisyoku/
Nguồn: https://otaff1.jp/insyoku/