Chính sách bảo mật thông tin - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty Cổ phần H-VNCAREER

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website tokutei-visa như: Họ và Tên, địa chỉ, địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng). Đây là các thông tin mà chúng tôi cần người dùng cung cấp để liên hệ tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định.

 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website tokutei-visa.com sử dụng thông tin của Người Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Tokutei;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Dùng tại Tokutei-visa.com;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần H-VNCAREER

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người dùng gửi email thông báo cho ban quản trị website về việc tiếp cận, chỉnh sửa thông tin liên hệ đã cung cấp cho ban quản trị website.  Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Cổ phần H-VNCAREER sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm hướng dẫn người dùng sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng:

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com

7. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG CỦA TOKUTEI-VISA.COM

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể xóa thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào về các điều khoản thông tin cá nhân của Tokutei-Visa.com, hãy liên lạc với chúng tôi theo các hình thức sau:

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com

 

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời chúng tôi cũng sẽ  thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Công ty yêu cầu các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Dùng gửi email khiếu nại đến email contact@tokutei-visa.com hoặc gọi điện thoại tới số (+84) 24 2215 2020 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Liên hệ để được trợ giúp