Dịch vụ ăn uống nhà hàng - Tokutei Visa
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG TẠI KANTO (TM1-11) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 02/06/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO (TV17MH)

¥190,000 - ¥197,000
Hết hạn: 29/04/2020
Thi tuyển: 30/04/2020