Quy chế hoạt động - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TOKUTEI-VISA.COM

 

Tokutei-visa.com là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm việc làm trực tuyến cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.

Tokutei-visa.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm hoặc có nhu cầu tìm việc trực tuyến.

Sứ mệnh mà Tokutei-visa.com hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại vững chắc giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Tokutei-visa.com do Công ty cổ phần H-VNCAREER thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các tổ chức, cá nhân được Tokutei-visa.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Tokutei-visa.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, ứng viên tìm việc trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Tokutei-visa.com

Tổ chức, cá nhân tham gia Sàn Giao dịch thương mại điện tử Tokutei-visa.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng và không được trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Tokutei-visa.com do ban quản trị website đăng tải phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc cáthc trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Tokutei-visa.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com do Công ty cổ phần H-VNCAREER phát triển với tên miền: Tokutei-visa.com (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com”)

Định nghĩa chung:

Ban quản trị website: là bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần H-VNCAREER có nhiệm vụ: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Người tìm việc (ứng viên): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên Tokutei-visa.com của người bán. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là người tìm việc (ứng viên), hoặc người quan tâm tới các thông tin việc làm

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Tokutei-visa.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm việc làm, quan tâm tới các thông tin việc làm trên website.
 • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Tokutei-visa.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của Tokutei-visa.com, thành viên hiểu rằng: Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Tokutei-visa.com.

 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Tokutei-visa.com.

III. Quy trình dành cho người tìm việc

Đối với thành viên tìm kiếm việc làm trên Tokutei-visa.com:

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Tokutei-visa.com.
 • Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dung, quyền lợi người đi làm, …).
 • Bước 3: Click vào nút “Ứng tuyển” để gửi hồ sơ hoặc người tìm việc có thể liên hệ trực tiếp đến đơn vị tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng.
 • Bước 4: Ban quản trị website xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

IV. Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù TOKUTEI-VISA là website cho phép người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển.

V. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Tokutei-visa.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Tokutei-visa.com. Gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần H-VNCAREER

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com

Tokutei-visa.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên trên sàn giao dịch điện tử tokutei-visa.com cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên người tìm việc, đơn vị tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với người tìm việc.

Đối với tokutei-visa.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và đơn vị tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, đơn vị tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đơn vị tuyển dụng: tokutei-visa.com sẽ có biện pháp cảnh cáo hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. tokutei-visa.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của đơn vị tuyển dụng đó trên tokutei-visa.com.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, đơn vị tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

VI. Quy trình thanh toán

Hiện tại, website Tokutei-visa.com cung cấp các thông tin việc làm miễn phí tới toàn thể ứng viên. Do đó sẽ không có hình thức thanh toán.

VII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Tokutei-visa.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tokutei-visa.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tokutei-visa.com.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tokutei-visa.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần H-VNCAREER

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tokutei-visa.com thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Tokutei-visa.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tokutei-visa.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: contact@tokutei-visa.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Tokutei-visa.com được Tokutei-visa.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tokutei-visa.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Tokutei-visa.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tokutei-visa.com.
 • Ban quản lý Tokutei-visa.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tokutei-visa.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.comvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.comcung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.comtrong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Tokutei-visa.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

2. Cơ chế kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website

Chỉ có Nhân viên thuộc Ban quản trị website TMĐT Tokutei-visa.com tiến hành đăng tin, các thông tin phải tuân thủ theo đúng quy định về đăng tin mà Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com đã đưa ra thì tin đó mới được hiển thị trên website Tokutei-visa.com. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang Tokutei-visa.com mà không cần báo trước cho các thành viên.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Tokutei-visa.com, Tokutei-visa.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: contact@tokutei-visa.com hoặc gọi trực tiếp tới số (+84) 24 2215 20 chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Tokutei-visa.com

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT TOKUTEI-VISA.COM

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com theo các quy ịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn TMĐT Tokutei-visa.com.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn giao dịch TMÐT Tokutei-visa.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

Xây dựng và công bố công khai trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/đơn vị tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như:

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website Tokutei-visa.com.com

1. Quyền của Thành viên (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Tìm hiểu các thông tin tuyển dụng đăng công khai trên sàn giao dịch thương mại điện tử để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com.

Có quyền khiếu nại chất lượng tin đăng trên sàn giao dịch thương mại điện tử và yêu cầu chủ sàn chỉnh sửa những thông tin sai trái, không đúng sự thật.

2. Trách nhiệm của Thành viên (Người tìm việc) trên Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com về những hành vi trái pháp luật của người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tokutei-visa.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

XII. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Tokutei-visa.com.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Tokutei-visa.com.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Tokutei-visa.com.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Tokutei-visa.com.com cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Tokutei-visa.com.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Tokutei-visa.com.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này. Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Tokutei-visa.com.com theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng: Sàn giao dịch thương mại điện tử Tokutei-visa.com

Công ty Cổ phần H-VNCAREER

 • Địa chỉ: Số 59, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (+84) 24 2215 2020
 • Email: contact@tokutei-visa.com
Liên hệ để được trợ giúp