Chia sẻ Sổ tay cư trú tại Nhật Bản dành cho người nước ngoài - Tokutei Visa
Liên hệ để được trợ giúp

Tháng 4/2019, Cơ quan Dịch vụ Di trú của Chính phủ Nhật Bản đã ban hành “Sổ tay hướng dẫn cư trú và lao động” cùng với việc công bố VISA Kỹ năng đặc định. Tokutei-visa.com xin chia sẻ tới độc giả.

Trong “Các biện pháp toàn diện về sự chấp nhận và chung sống của người nước ngoài”, đã được thông qua bởi “Hội nghị của các Bộ trưởng Nội các về việc chấp nhận và chung sống của người nước ngoài” vào tháng 12/2018, việc phát hành “Sổ tay hướng dẫn cư trú và lao động” là một trong những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm mục đích cung cấp cho người nước ngoài các thông tin cơ bản để cư trú và làm việc an toàn tại Nhật Bản.

Tại thời điểm này, các Bộ và Cơ quan có liên quan đã phối hợp để cung cấp thông tin chung cơ bản dưới dạng “Sổ tay hướng dẫn cư trú và lao động” chủ yếu dành cho người nước ngoài đang bắt đầu cư trú tại Nhật Bản.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đọc thấy thông tin trong cuốn sổ tay này hữu ích để giúp bạn bắt đầu cuộc sống của mình ở Nhật Bản.

Link Sách hướng dẫn về cuộc sống tại Nhật Bản

Việc làm gợi ý