Tuyển dụng, tìm việc làm tại Nagano Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NAGANO (TJ3MT)

¥145,000 - ¥150,000
Hết hạn: 19/05/2020
Thi tuyển: 20/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THU HOẠCH HOT (TM8-7) New

¥160,000 - ¥170,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 07/06/2020