Tuyển dụng, tìm việc làm tại Niigata Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH XÂY DỰNG CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĂN Ở (TM8-18) New

¥165,000 - ¥170,000
Hết hạn: 16/09/2020
Thi tuyển: 02/10/2020

TOKUTEI NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUYỂN 6 NAM (TV19MH)

¥125,000 - ¥135,000
Hết hạn: 30/04/2020
Thi tuyển: 30/05/2020