Dịch vụ mặt đất tại sân bay (công việc hỗ trợ di chuyển trên mặt đất, công việc xử lý hành lý ký gửi và hàng hóa ….) - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Dịch vụ mặt đất tại sân bay (công việc hỗ trợ di chuyển trên mặt đất, công việc xử lý hành lý ký gửi và hàng hóa ….)

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp