Sản xuất giăm bông, thịt nhồi, thịt nguội - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Sản xuất giăm bông, thịt nhồi, thịt nguội

Không tìm thấy công việc

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp