Kiểm tra và bảo dưỡng ô tô thường ngày, kiểm tra và bảo dưỡng ô tô định kỳ, tháo rời và bảo dưỡng ô tô - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Kiểm tra và bảo dưỡng ô tô thường ngày, kiểm tra và bảo dưỡng ô tô định kỳ, tháo rời và bảo dưỡng ô tô

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp