Tuyển dụng, tìm việc làm tại Chiba Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI KANTO (TM1-10)

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 05/06/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HOT: DÁN TƯỜNG (TM9-4)

¥130,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020