Toàn bộ ngành phục vụ ăn uống (chế biến đồ ăn uống, phục vụ khách hàng, quản lý cửa hàng) - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Toàn bộ ngành phục vụ ăn uống (chế biến đồ ăn uống, phục vụ khách hàng, quản lý cửa hàng)

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp