Tuyển dụng, tìm việc làm tại Tokyo Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO ( TJ8MH) New

¥160,000
Hết hạn: 01/06/2020
Thi tuyển: 02/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO ( TV48MH ) New

¥160,000
Hết hạn: 01/06/2020
Thi tuyển: 06/02/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOT (TM3-12) New

¥145,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 07/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ TẠI TOKYO (TM3-4) New

¥135,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 07/06/2020

TOKUTEI TUYỂN ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG LƯƠNG HẤP DẪN (TM9-10) New

¥210,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO (TV17MH)

¥190,000 - ¥197,000
Hết hạn: 29/04/2020
Thi tuyển: 30/04/2020