Tuyển dụng, tìm việc làm tại Chubu Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT BAY NHANH (TV41MH) New

¥130,000 - ¥140,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NAGANO (TJ3MT)

¥145,000 - ¥150,000
Hết hạn: 19/05/2020
Thi tuyển: 20/05/2020