Chugoku - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Chugoku

Chugoku

TOKUTEI NGÀNH Thi công bằng máy xây dựng TẠI HIROSHIMA MGTV022MH

¥220,000-¥240,000 (đã trừ tiền nhà,chưa tính tiền thuế và bảo hiểm; chưa bao gồm làm thêm và thưởng)
Hết hạn: 14/08/2020

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp