Tuyển dụng, tìm việc làm tại Fukuoka Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH FUKUOKA (TM1-13) New

¥180,000 - ¥200,000
Hết hạn: 25/06/2020
Thi tuyển: 25/03/2021

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP HOT (TM12-8) New

¥130,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP HOT (TM12-6) New

¥130,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV42MT

¥157,000
Hết hạn: 25/02/2020
Thi tuyển: 26/02/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV16MT

¥181,400 - ¥200,000
Hết hạn: 29/02/2020
Thi tuyển: 01/03/2020