Tuyển dụng, tìm việc làm tại Saitama Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÙNG KANTO (TM1-12) New

¥130,000 - ¥135,000
Hết hạn: 05/06/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI NGÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN TẠI KANTO (TM1-9) New

¥200,000 - ¥220,000
Hết hạn: 29/05/2020
Thi tuyển: 11/06/2020

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-6) New

¥175,000 - ¥180,000
Hết hạn: 29/06/2020
Thi tuyển: 06/10/2020

TOKUTEI NGÀNH XÂY DỰNG TUYỂN 1 NAM (TM2-4) New

¥180,000
Hết hạn: 05/10/2020
Thi tuyển: 06/10/2020