Tuyển dụng, tìm việc làm tại Aichi Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG TẠI AICHI (TM9-5) New

¥250,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CỐT PHA LƯƠNG CAO (TM9-3) New

¥200,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV27MT

¥135,000 - ¥150,000
Hết hạn: 27/02/2020
Thi tuyển: 28/02/2020