Tuyển dụng, tìm việc làm tại Tohoku Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (TM9-7) New

¥140,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV50MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 31/01/2020
Thi tuyển: 31/01/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV49MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 15/01/2020
Thi tuyển: 31/01/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV48MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 15/01/2020
Thi tuyển: 21/02/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV47MT

¥160 - ¥190
Hết hạn: 30/01/2020
Thi tuyển:

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV46MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 30/01/2020
Thi tuyển: 31/01/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV40MT

¥150,000 - ¥160,000
Hết hạn: 05/03/2020
Thi tuyển: 06/03/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV39MT

¥1,350,000
Hết hạn: 10/03/2020
Thi tuyển: 11/03/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV38MT

¥147,000 - ¥170,000
Hết hạn: 22/02/2020
Thi tuyển: 23/02/2020