Tuyển dụng, tìm việc làm tại Tohoku Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH BUỘC THÉP-TẠI AOMORI (TV68MTCD)

¥180,000
Hết hạn: 15/06/2020
Thi tuyển: 15/06/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV50MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 31/01/2020
Thi tuyển: 31/01/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV49MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 15/01/2020
Thi tuyển: 31/01/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV48MT

¥140 - ¥170
Hết hạn: 15/01/2020
Thi tuyển: 21/02/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV47MT

¥160 - ¥190
Hết hạn: 30/01/2020
Thi tuyển: