Ibaraki - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Ibaraki

Ibaraki

TOKUTEI NGÀNH Chăn nuôi TẠI Ibaraki MGTJ010MT

¥220,000 (chưa trừ tiền nhà, thuế và bảo hiểm; chưa bao gồm làm thêm và thưởng)
Hết hạn: 09/08/2020

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp