Tuyển dụng, tìm việc làm tại Kanagawa Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG TẠI KANTO (TM1-11)

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 02/06/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIỂN THỦY SẢN (TM3-1)

¥143,000
Hết hạn: 14/06/2020
Thi tuyển: 17/06/2020

tOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIỂN THỦY SẢN (TM3-1)

¥143,000
Hết hạn: 14/06/2019
Thi tuyển: 17/06/2020