Cung cấp dịch vụ lưu trú như tiếp tân, kế hoạch/ quảng cáo, phục vụ khách hàng, dịch vụ nhà hàng, ... - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Cung cấp dịch vụ lưu trú như tiếp tân, kế hoạch/ quảng cáo, phục vụ khách hàng, dịch vụ nhà hàng, ...

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp