Tuyển dụng, tìm việc làm tại Kumamoto Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP -TẠI KUMAMOTO (TV45MH) New

¥132,000 - ¥135,000
Hết hạn: 17/06/2020
Thi tuyển: 19/06/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV43MT

¥155,000 - ¥161,000
Hết hạn: 05/03/2020
Thi tuyển: 03/06/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV41MT

¥135,000 - ¥142,000
Hết hạn: 26/02/2020
Thi tuyển: