Làm việc trên cao (giàn giáo) - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Làm việc trên cao (giàn giáo)

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp