Tuyển dụng, tìm việc làm tại Kanto Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO ( TJ8MH) New

¥160,000
Hết hạn: 01/06/2020
Thi tuyển: 02/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO ( TV48MH ) New

¥160,000
Hết hạn: 01/06/2020
Thi tuyển: 06/02/2020

TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÙNG KANTO (TM1-12) New

¥130,000 - ¥135,000
Hết hạn: 05/06/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG TẠI KANTO (TM1-11) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 02/06/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI KANTO (TM1-10) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 05/06/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI NGÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN TẠI KANTO (TM1-9) New

¥200,000 - ¥220,000
Hết hạn: 29/05/2020
Thi tuyển: 11/06/2020

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-8) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 26/08/2020
Thi tuyển: 03/09/2020

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-6) New

¥175,000 - ¥180,000
Hết hạn: 29/06/2020
Thi tuyển: 06/10/2020