Tuyển dụng, tìm việc làm tại Tochigi Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-8) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 26/08/2020
Thi tuyển: 03/09/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI LƯƠNG HẤP DẪN (TM3-6)

¥155,000 - ¥160,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 07/06/2020