Nghiệp đoàn là gì? Nghiệp đoàn có vai trò như thế nào trong XKLĐ Nhật Bản

Kiến thức , Kinh nghiệm

Các bạn đăng ký tham gia xuất khẩu lao động chắc không xa lạ gì tới khái niệm nghiệp đoàn. Tuy vậy, do thông tin không được cung cấp kỹ lưỡng, nhiều bạn vẫn còn chưa hiểu rõ nghiệp đoàn là gì. Chính vì vây, Tokutei-Visa.com sẽ phân tích về khái niệm nghiệp đoàn. Cùng với đó là vai trò của nghiệp đoàn trong quá trình XKLĐ Nhật Bản.

Nghiệp đoàn là gì?

Về cơ bản, nghiệp đoàn là các tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động ở Nhật Bản. Nói dễ hiểu hơn, nghiệp đoàn cũng tương đương với công đoàn, là tổ chức do người lao động và bộ lao động Nhật Bản thành lập.

Tương tự như công đoàn ở Việt Nam, mỗi công ty ở Nhật đều có nghiệp đoàn. Đặc biệt, trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài thì nghiệp đoàn có vai trò rất quan trọng.

Nhiệm vụ của nghiệp đoàn là tiếp nhận thực tập sinh, hướng dẫn đào tạo kỹ năng tại mỗi xí nghiệp ở Nhật Bản. Những công ty Nhật muốn tuyển thực tập sinh, Tokutei Việt Nam đều phải thông qua nghiệp đoàn.

Hoạt động của nghiệp đoàn là gì?

Dưới đây là một số hoạt động mà nghiệp đoàn cần thực hiện:

  • Đào tạo kỹ năng cho thực tập sinh dưới sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản.
  • Giám sát, kiểm tra các công ty, xí nghiệp có tiếp nhận thực tập sinh. Họ phải kiểm tra tối thiểu một lần mỗi 3 tháng.
  • Bảo vệ quyền lợi cho người lao động nước ngoài.
  • Với những thực tập sinh mới qua Nhật, nghiệp đoàn phải hỗ trợ, hướng dẫn ít nhất một lần một tháng.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn cho người lao động nước ngoài mới nhập cảnh.

Những nội dung mà nghiệp đoàn cần hướng dẫn cho người lao động mới nhập cảnh:

  • Đào tạo tiếng Nhật đủ để sử dụng trong công việc.
  • Bổ sung kiến thức về cuộc sống ở Nhật Bản cho người lao động.
  • Giúp người lao động hiểu rõ về luật pháp, đặc biệt là Luật cư trú và Luật lao động. Từ đó, người lao động có thể biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
  • Bổ sung kiến thức chuyên môn, tay nghề của người lao động trước khi về xí nghiệp.

Vai trò của nghiệp đoàn

Nghiệp đoàn có ba vai trò chính là giám sát, hướng dẫn và báo cáo

Giám sát

Với các công ty Nhật Bản, nghiệp đoàn có nhiệm vụ giám sát và kiểm tra xem họ có triển khai đào tạo người lao động theo đúng kế hoạch hay không. Đồng thời, họ cũng giám sát xem người lao động có gặp khó khăn nào không.

Hướng dẫn

Quá trình thực tập sinh hay Tokutei là sự hợp tác giữa chính phủ Nhật Bản và các nước đang phát triển (có cả Việt Nam). Chính vì vậy, người lao động Việt Nam qua Nhật để học hỏi kỹ thuật, công nghệ chứ không phải là nguồn lao động giá rẻ. Nghiệp đoàn có nhiệm vụ hướng dẫn và tuyên truyền cho các công ty để họ hiểu rõ điều này.

Báo cáo

Với những vấn đề gặp phải, nghiệp đoàn phải có nhiệm vụ báo cáo lên Nyukan – Cục quản lý Xuất nhập cảnh.