N3 - Tokutei Visa
Liên hệ để được trợ giúp

TOKUTEI ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (TM9-7) New

¥140,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TOKUTEI TV42MT

¥157,000
Hết hạn: 25/02/2020
Thi tuyển: 26/02/2020